خدماتی که انجام می دهیم

ساخت پروژه های آبی

عکس از پروژه سد کالپوش

ساخت راه و جاده

عکس از پروژه راه گالیکش

ساخت تاسیسات

عکس از پروژه تاسیسات اردبیل

ساخت پروژه های ساختمانی و انبوهسازی

عکس از پروژه پاساژ تفرش

ساخت پروژه های نفتی و گازی

عکس از پتروشیمی بندر امام

پروژه های شرکت پانیر

عکس از نقشه کل پروژه های شرکت پانیر

باز کردن عکس

شرکت های زیرمجموعه

بنیانگذاران

تاسیس 1370

مهندس محمد سیفی رادمدیر عامل و رئیس هیات مدیره

ایشان در سال 1338 در مشهد به دنیا آمدند و در سال 1366 در رشته مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل شدند.پس از فراغت از تحصیل به عنوان کارشناس و پیمانکار در پروژه های مختلفی همکاری داشته اند و در ابتدای سال 1370 شرکت مهندسی پانیر را به همراه سایر شرکاء تاسیس نمودند.ایشان در حال حاضر دارای مدرک DBA هستند و به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی پانیر ، رئیس هیئت مدیره شرکتهای ساختمانی بناب سد (پیمانکار تخصصی دیوارهای آببند و شمع ریزی و ...) ، شرکت مهندسی تحت ( پیمانکار تخصصی تونل سازی و حفاری و تزریق ) ، شرکت پروژه آبرسانی سیمین دشت گرمسار، شرکت مهندسین مشاور آب و گاز و نفت (آبگون)، شرکت مهندسی مشاور آب و عمران شمال، نیروانا تجارت پاسارگاد بوده و در بخش انبوه سازی مسکن نیز مشغول به کار هستند.

مهندس محمد سیفی رادمدیر عامل و رئیس هیات مدیره

ایشان در سال 1338 در مشهد به دنیا آمدند و در سال 1366 در رشته مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل شدند.پس از فراغت از تحصیل به عنوان کارشناس و پیمانکار در پروژه های مختلفی همکاری داشته اند و در ابتدای سال 1370 شرکت مهندسی پانیر را به همراه سایر شرکاء تاسیس نمودند.ایشان در حال حاضر دارای مدرک DBA هستند و به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی پانیر ، رئیس هیئت مدیره شرکتهای ساختمانی بناب سد (پیمانکار تخصصی دیوارهای آببند و شمع ریزی و ...) ، شرکت مهندسی تحت ( پیمانکار تخصصی تونل سازی و حفاری و تزریق ) ، شرکت پروژه آبرسانی سیمین دشت گرمسار، شرکت مهندسین مشاور آب و گاز و نفت (آبگون)، شرکت مهندسی مشاور آب و عمران شمال، نیروانا تجارت پاسارگاد بوده و در بخش انبوه سازی مسکن نیز مشغول به کار هستند.

مهندس امیر شعبانینایب رئیس هیات مدیره

ایشان در سال 1342 در تهران به دنیا آمدند.او تحصیلات خود را در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی در دانشگاه ارومیه ادامه داد.وی در سال 1368 در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی فارغ التحصیل شدند و طی این مدت با کمیته آب جهاد سازندگی ارومیه و دفتر مرکزی کمیته آب وزارت جهاد سازندگی درپست های مدیریتی مختلف فعالیت داشته اند.ایشان شرکت مهندسی پانیر را در سال 1370 به همراه شرکاء خود تاسیس نمودند و در حال حاضر عضو هیئت مدیره در امور اجرایی شرکت پانیر ، مدیرعامل شرکت مهندسی تحت ، عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی بناب سد ، شرکت پروژه آبرسانی سیمین دشت گرمسار ، شرکت بین المللی مهندسین مشاور آب و گاز و نفت (آبگون) ، شرکت مهندسی مشاور آب و عمران شمال و شرکت نیروانا تجارت پاسارگاد بوده و در بخش انبوه سازی مسکن نیز مشغول به کار هستند

مهندس امیر شعبانینایب رئیس هیات مدیره

ایشان در سال 1342 در تهران به دنیا آمدند.او تحصیلات خود را در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی در دانشگاه ارومیه ادامه داد.وی در سال 1368 در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی فارغ التحصیل شدند و طی این مدت با کمیته آب جهاد سازندگی ارومیه و دفتر مرکزی کمیته آب وزارت جهاد سازندگی درپست های مدیریتی مختلف فعالیت داشته اند.ایشان شرکت مهندسی پانیر را در سال 1370 به همراه شرکاء خود تاسیس نمودند و در حال حاضر عضو هیئت مدیره در امور اجرایی شرکت پانیر ، مدیرعامل شرکت مهندسی تحت ، عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی بناب سد ، شرکت پروژه آبرسانی سیمین دشت گرمسار ، شرکت بین المللی مهندسین مشاور آب و گاز و نفت (آبگون) ، شرکت مهندسی مشاور آب و عمران شمال و شرکت نیروانا تجارت پاسارگاد بوده و در بخش انبوه سازی مسکن نیز مشغول به کار هستند

مهندس جعفر سبوخیعضو هیئت مدیره

وی در سال 1337 در تربت حیدریه به دنیا آمدند و در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1366 فارغ التحصیل شد . ایشان به عنوان مدیر کارگاه تعمیر و نگهداری بسیاری از پروژه ها قبل ار سال 1370 مشغول به کار بوده اند ومدتی به طراحی ایستگاه های پمپاژ و سیستم های هیدرولیکی و ساخت تاسیسات مکانیکی مشغول بوده اند. از سال 1371 به عضویت هیئت مدیره شرکت در آمدند و هم اکنون عضو هیئت مدیره در امور ستادی شرکت هستند. ایشان همچنین عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پروژه آبرسانی سیمین دشت گرمسار بوده و به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی تحت ، شرکت ساختمانی بناب سد ، شرکت بین المللی مهندسین مشاور آب و گاز و نفت (آبگون) ، شرکت مهندسی مشاور آب و عمران شمال ، شرکت نیروانا تجارت پاسارگاد و در بخش انبوه سازی مسکن نیز مشغول به کار هستند.

مهندس جعفر سبوخیعضو هیئت مدیره

وی در سال 1337 در تربت حیدریه به دنیا آمدند و در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1366 فارغ التحصیل شد . ایشان به عنوان مدیر کارگاه تعمیر و نگهداری بسیاری از پروژه ها قبل ار سال 1370 مشغول به کار بوده اند ومدتی به طراحی ایستگاه های پمپاژ و سیستم های هیدرولیکی و ساخت تاسیسات مکانیکی مشغول بوده اند. از سال 1371 به عضویت هیئت مدیره شرکت در آمدند و هم اکنون عضو هیئت مدیره در امور ستادی شرکت هستند. ایشان همچنین عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پروژه آبرسانی سیمین دشت گرمسار بوده و به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی تحت ، شرکت ساختمانی بناب سد ، شرکت بین المللی مهندسین مشاور آب و گاز و نفت (آبگون) ، شرکت مهندسی مشاور آب و عمران شمال ، شرکت نیروانا تجارت پاسارگاد و در بخش انبوه سازی مسکن نیز مشغول به کار هستند.

با ما هم صحبت شوید

از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید


    تماس با ما021-77604429
    ملاقات با ما

    تهران ، هفت تیر بهار شمالی کوچه چهاربرادران پلاک 38